Denshin Natsu Shizuku Junmai Daiginjo Nama

Denshin Natsu Shizuku sake

Denshin Natsu Shizuku Junmai Daiginjo Nama