Miyoshikiku sake making experience

Miyoshikiku sake fans

A group of sakegeek joined sake making experience at Miyoshikiku sake brewery