Saitama

KANTO

Musashi Tsuru Sake Brewery Co., Ltd.

Signature brand Musashi Tsuru
Location 243 Otsuka, Ogawa-cho, Hiki-gun, Saitama Prefecture, Saitama, 355-0328
Est.Year 1819
TEL / FAX 0493-72-1634 / 0943-74-1872
Web Site http://www.musashitsuru.co.jp/
Facebook page https://ja-jp.facebook.com/pages/%E6%AD%A6%E8%94%B5%E9%B6%B4%E9%85%92%E9%80%A0/381269845297558

Inquiry available in English

Sake tour available

https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3225.5149883343574!2d139.2568507501366!3d36.056541080010774!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x601ed3c354acaf69%3A0xa99e54b71231122e!2z5q2m6JS16ba06YWS6YCg!5e0!3m2!1sja!2sus!4v1633331659898!5m2!1sja!2sus