Fukushima

TOHOKU

Hanaharu Shuzo

Signature brand Hanaharu
Location 24-1 Omimae Kozashimachi Oaza Nakashigo, Aizuwakamatsu, Fukushima, 965-0065
Est.Year 1718
TEL / FAX 0242-22-0022 / 0242-37-2100
Web Site https://hanaharu.co.jp/

Inquiry available in English

Sake tour available

https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3165.257436313997!2d139.89193331481954!3d37.50184597981002!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x5ff5530d43db5985%3A0xe211304ed0a1b498!2sHanaharu%20Shuzo%20Co.%2C%20Ltd.!5e0!3m2!1sen!2sus!4v1606841800732!5m2!1sen!2sus