Kumamoto

KYUSHU

Chiyonosono Sake Brewery Co., Ltd.

Signature brand Chiyo no sono
Location 1782 Yamaga, Yamaga City, Kumamoto Prefecture , Kumamoto, 861-0501
Est.Year 1896
TEL / FAX 0968-43-2161 / 0968-44-7300
E-mail info@chiyonosono.co.jp
Web Site https://www.chiyonosono.co.jp/
Facebook page https://www.facebook.com/chiyonosono/

Inquiry available in English

Sake tour available

https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3345.723443785623!2d130.68549931451125!3d33.01106598090199!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3540fef73ab31245%3A0x53cc1bcb1a99d500!2z5Y2D5Luj44Gu5ZyS6YWS6YCgKOagqik!5e0!3m2!1sja!2sjp!4v1605278220657!5m2!1sja!2sjp